Монитор за отчукувањата на срцето со лента за граден кош